Lars Forslund Årets Norrlandsvisionär 2022

Norrlandsvisionären:
”Sunt bondförnuft är en ovärderlig gåva”

Med utnämningen av Årets Norrlandsvisionär vill Norrmejerier uppmuntra och synliggöra innovationskraften i norr – men också ge stöd på vägen framåt. Den förste Norrlandsvisionären blev Lars Forslund i Kåge. Under det gångna året har han vidareutvecklat sin idé om fossilfria drivmedel av gödsel och gräs, i dialog med Norrmejerier.

Året har inneburit både framsteg och bakslag, vilket är typiskt för en innovationsresa. För det första blev utnämningen uppmärksammad i flera medier och öppnade nya dörrar, berättar Lars.

– Förutom Norrmejerier fick jag kontakt med olika företag och ett forskningsinstitut.

Samtalen ledde vidare till en ansökan om medel till en pilotanläggning på en lämplig gård. Dessvärre avslogs ansökan med motiveringen att anläggningen snarare skulle användas till att demonstrera, än att utvärdera metoden. Men visionen lever kvar.

Den går i korthet ut på att låta lantbrukarna skapa sitt eget miljövänliga drivmedel, i form av biogas, med hjälp av en kostnadseffektiv rötningsmetod. Grundmaterialet är grödor och gödsel som redan finns på gårdarna.

– Jag hoppas att någon kan realisera idén. Lantbruksföretagen har inte tillräcklig lönsamhet för att kunna göra denna typ av investeringar utan stöd. Min förhoppning är att beslutfattarna inser vilken betydelse för miljö och klimat en sådan här investering skulle ha. Att de stöttar bönder som vill prova, inte som nu – beskatta biogasen och propagera för minskad konsumtion av mejeriprodukter och kött.

Själv är Lars pensionär med en bakgrund som maskinkonsulent och regionchef hos Lantmännen. Sin ”innovativa muskel” har han tränat upp under alla år som fritidsbonde:

– Sunt bondförnuft är en ovärderlig gåva. Det är tack vare det bönderna har överlevt, påpekar han. Trots hans pilotanläggning inte kunde realiseras under året som Norrlandsvisionär, är han tacksam över året som har gått:

– Det kändes hedrande att min vision om att lantbruksföretagen i framtiden ska vara självförsörjande på energi och drivmedel blev uppmärksammad. Jag vill ju hemskt gärna att idén ska leva kvar efter mig.

 

Läs mer:

Lars Forslund berättar mer om sin idé »

Vinnarintervjun, Lars tackar alla som röstat »

Norrmejeriers initiativ uppmärksammas nationellt »

Läs mer om de nominerade

1
Containing Greens, Luleå

Från spillvärme till arktisk odling

Många önskar större tillgång till närodlade grönsaker. Spillvärme från exempelvis serverhallar är en värdefull, outnyttjad resurs. Containing Greens kombinerar ett behov och en resurs i en...
Jenny_Berg
Jenny ”ChokladJenny” Berg, Umeå

Frystorkade norrländska råvaror

Hållbarhet har alltid varit Jenny Bergs drivkraft, liksom kärleken till Norrlands fantastiska lokala råvaror som blåbär, kråkbär, havtorn och många fler. Nu vill hon realisera sin...
2
Familjen Handley, Lilltorp

Småbrukarutbildning för Norrlänningar

Småbruk är ett sätt att leva som lockar allt fler – och ett sätt att ge nytt liv i Norrland. Mattias och Teresa Handley vill hjälpa...
Lars Forslund Årets Norrlandsvisionär 2022
Lars Forslund, Olofsberg

Gödsel och gräs blir utsläppsfritt transportmedel

Årets Norrlandsvisionär 2022! Vanligt gräs och gödsel kan med Lars Forslunds innovativa metod omvandlas till vätgas – som i sin tur kan användas till olika drivmedel. När...
Rulla till toppen

FAQ Årets Norrlandsvisionär

Gå in på åretsnorrlandsvisionär.se och fyll i formuläret. Försök att tänka på hur just ni kan göra gott för Norrland och hur Norrmejerier kan hjälpa er på vägen dit.

Föreningar, privatpersoner och organisationer baserade i Norrland är välkomna att söka. Även företag är välkomna om idén har ett högre syfte än det strikt kommersiella.

Idén ska ha potential att göra gott för människorna, djuren och/eller naturen i Norrland. Idén bör svara på ett vedertaget problem och ha potential att göra verklig nytta för dem som det berör. Det kan handla om en teknisk innovation, ett socialt evenemang, eller vidareutveckling av en befintlig verksamhet. Det kan också vara en ny produkt eller tjänst som kan underlätta eller berika livet för norrlänningarna och hjälpa oss att leva hållbart. Idén måste vila på demokratiska grundvärderingar och vara försvarbar ur ett hållbarhetsperspektiv.

Efter att ha fyllt i alla uppgifter vid ansökningen kan du välja att ladda upp en film som beskriver er idé eller verksamhet för att ge en bredare beskrivning till juryn.

Norrmejerier har en mängd resurser och expertkompetens i sin organisation. Det är allt ifrån jordbrukare, logistikexperter, marknadsförare, ekonomer mm.

En jury från Norrmejerier går igenom alla inkomna ansökningar och väljer ut fyra stycken bidrag som presenteras på hemsidan. Vem av de fyra nominerade som utses till Årets Norrlandsvisionär avgör folket genom en omröstning.

Norrmejerier vill samarbeta med en organisation, förening, initiativ eller idé som vi tror kan bidra till att utveckla Norrland. Med hjälp av de interna resurser som vi har på Norrmejerier hoppas vi kunna stärka upp och hjälpa er med skräddarsydda insatser. Din del blir att tillsammans med oss arbeta för att förverkliga idén med de medel som finns till hands.

Rösta på ett av de fyra nominerade bidragen med hjälp av dator, telefon eller surfplatta på www.norrmejerier.se/aretsnorrlandsvisionar.

Vi tror att det bästa sättet att stötta en idé är genom handlingskraft. Vi vill därför med vår breda kompetens hjälpa er med resurser som finns i vår organisation. Exakt vilka som är bäst lämpade för er idé konkretiseras så snart vinnaren är utsedd i samråd med denne. Här kan du som person eller organisation få råd, tjänster eller material från Norrmejerier enligt överenskommelse. Vi har en stor stab med bland annat: bönder, entreprenörer, ingenjörer, kemister, tekniker, marknadsexperter och kommunikatörer. De nominerade och vinnaren av Årets Norrlandsvisionär får också synlighet genom Norrmejeriets marknadsföring. Tillsammans inspirerar vi fler!

Nej, det vinnande bidraget ersätts med personella resurser från Norrmejeriers organisation eller samarbetspartners. Exakt vilken hjälp som erbjuds beslutas efter översyn kring den aktuella idén som valts ut. Förhoppningen är att utbytet ger ett högre värde för vinnaren än vad en utbetalning kunnat erbjuda.

Samarbetet sträcker sig över 12 månader från det att vinnaren utsetts.

Norrmejerier äger rätt att dokumentera processen och använda materialet i sin marknadsföring. Genom att berätta om de fyra nominerade idéerna hoppas vi öka kännedomen kring initiativen vilket förhoppningsvis kan ha en positiv effekt på arbetet framåt, oavsett om bidraget vinner detta år eller ej.

De fyra nominerade bidragen kommer att presenteras på hemsidan i röstningsprocessen. Det vinnande bidraget och samarbetet med Norrmejerier kommer att kommuniceras via bl.a. norrmejerier.se och i kommande kampanjer. Bidrag som ej går vidare till nominering redovisas ej.

Vi är ett stort norrländskt företag som vill dra vårt strå till stacken när det kommer till Norrlands positiva utveckling. För att göra det vill vi hedra eldsjälarna och de ideella krafterna, samtidigt som vi stimulerar entreprenörskap och innovation. Norrland behöver idéer som gör gott. Men idéfrön behöver också gödsel för att gro och det är där vi kommer vi in. Vi vill se hagen i full blom!

Villkor

Villkor Årets Norrlandsvisionär 
 1. Ansökningsperioden pågår 2021.09.20–2021.10.31. Röstningsperioden pågår 2022.01.31–2022.02.27. Samarbetet mellan Norrmejerier och vinnare pågår mellan 2022.03.05 och 2023.03.05. Samarbetet förutsätter att ett skriftligt samarbetsavtal ingås mellan Norrmejerier och vinnaren.
 2. Du ansöker via vårt formulär där du kan ladda upp dokument så som textfiler, bilder eller videos (max 15mb). Grunden ska bestå i att er idé, initiativ eller lösning gör gott för Norrland. Vi vill veta hur er satsning gör gott för Norrland och gärna även hur ni tror att Norrmejerier kan hjälpa er på resan.
 3. Du kan söka till Norrmejeriers program Årets Norrlandsvisionär för din egen del eller en organisation/förening som du tillhör.  Den som söker till Årets Norrlandsvisionär kan vara såväl en privatperson som en grupp/organisation/förening eller ett företag. Sökanden som är en fysisk person måste vara över 18 år.
 4. Tidigare vinnare kan inte vinna igen. Du som ansökt tidigare, eller varit nominerad tidigare, kan däremot ansöka igen förutsatt att du söker med en ytterligare utvecklad idé eller en ny idé. Norrmejerier förbehåller sig rätten att avgöra om en ansökan avser en ny idé eller ej.
 5. De som söker ska själva vara upphovsperson till sin idé och ansvarar själv för att äga eller förfoga över samtliga erforderliga rättigheter som behövs för att jobba vidare med idén tillsammans med Norrmejerier (exempelvis men inte begränsat till patent, upphovsrätt osv).
 6. En jury från Norrmejerier nominerar fyra (4) stycken bidrag bland de inkomna ansökningarna och juryns beslut går ej att överklaga. Bedömningen utgår ifrån vilka idéer Norrmejerier tror gör mest gott för Norrland och där man ser en möjlighet att på bästa sätt hjälpa till. Juryn eftersträvar även geografisk spridning bland de nominerade. De nominerade bidragen kommer att presenteras på åretsnorrlandsvisionär.se med möjlighet att läsa mer om de idéerna. Det är sedan upp till oss norrlänningar att utse det vinnande bidraget som ingår ett samarbete med Norrmejerier. Norrmejerier kommer lyfta alla de nominerade bidragen i kampanjer.
 7. Vinnaren bland de nominerade bidragen ska ingå ett samarbetsavtal med Norrmejerier. I samarbetet bistår Norrmejerier efter eget gottfinnande med personella resurser eller material och marknadsföring av idén. Exakt vilka funktioner och expertroller som nyttjas utarbetas i samråd med vinnande bidrag och Norrmejerier utefter behov och kapacitet.
 8. Norrmejerier hanterar bifogade underlag kring de ansökande bidragen konfidentiellt där endast berörda parter får möjlighet att se underlaget till ansökningarna. Norrmejerier förbinder sig att ej, på egen hand, arbeta vidare med eventuella idéer som inkommit via ansökningar såvida inte ett motsvarande arbete redan påbörjats av Norrmejerier innan ansökan inkom.
 9. Norrmejerier äger rätt att kommunicera samarbetet mellan det vinnande bidraget och Norrmejerier i egna- samt köpta kanaler. Samarbetet kommer att dokumenteras med möjlighet att följa utvecklingen över tid där Norrmejerier ämnar redovisa sin insats i projektet för att ge inspiration till kommande samarbeten.
 10. Genom att du skickar in din ansökan ger du Norrmejerier full rätt att utan rätt till ersättning och utan begränsning i tid på valfritt sätt använda materialet i sin marknadsföring (detta gäller endast nominerade bidrag och vinnande bidrag.)
 11. Deltagaren är ensamt ansvarig för att insänt material ej bryter mot lagen om upphovsrätt eller grundlagsenliga avgränsningar i yttrandefriheten.
 12. Genom att sända din ansökan via formuläret accepterar du ovanstående regler och villkor.
Har du frågor? Mejla norrlandsvisionar@norrmejerier.se