1
Containing Greens, Luleå

Från spillvärme till arktisk odling

Många önskar större tillgång till närodlade grönsaker. Spillvärme från exempelvis serverhallar är en värdefull, outnyttjad resurs. Containing Greens kombinerar ett behov och en resurs i en odlingslösning som är innovativ, hållbar – och funktionell.

– Jag och Adrian Arrosamena Mellgren sommarjobbade på LTU business och fick i uppdrag att identifiera ett framtidsproblem för Norrbotten, och hitta en lösning på det. Det här projektet föddes redan dag ett, berättar Moa Johansson.

– Ett av de större problemen vi har här är brist på lokalt odlade grönsaker. Långa transporter ger bland annat ett negativt klimatavtryck och vi vill bidra till att lösa det. Att vara mer självförsörjande i framtiden handlar också om att säkra tillgång – något som många blev mer medvetna om under pandemin.

– Resultatet av vår nominerade idé är framtida tillgång till närodlat året runt – såväl under riktigt varma somrar som under jättelånga vintrar – och det hållbart.

Effektivt och hållbart

– Vi fastnade för att försöka ta tillvara spillvärme som inte nyttjas i dag, till exempel från en serverhall. Värme som är för lågvärdig för att kunna gå ut i fjärrvärmenätet men som fortfarande är tillräckligt effektiv för att vi ska kunna transportera den till en odlingsmodul, eller container, i nära anslutning.

– Hydroponisk odling innebär att vi odlar i näringsberikat vatten istället för i jord. Det gör att vi kan odla vertikalt, alltså på höjden, i klimatkontrollerade moduler som containrar. Det är effektivt både vad gäller yta, vattenanvändning och skördeutfall. Och man slipper oroa sig för bakterier, sjukdomar och insektsangrepp.

– Just nu testar vi odling av en flera olika saker som basilika, persilja, olika sallader, svartkål, pak choi, tatspo, jordgubbar och tomater. Tänk att kunna äta närodlade, hållbara grönsaker året runt även här i norr!

”Tänk att kunna äta närodlade, hållbara grönsaker året runt även här i norr!”

Nästa steg mot visionen

– Vi har valt att inte börja producera färdiga enheter förrän vi tänkt och utvecklat klart. Vi är igång med verksamheten här i Luleå och vi vill helt enkelt hitta bästa lösningen för Norrbotten! Det känns häftigt att kunna bidra i den stora förändring som faktiskt sker, och tillämpa resultatet av vår vision.

Faktaruta

Juryns motivering:
Containing Greens har på mycket kort tid utvecklat sin verksamhet på ett imponerande sätt. Genom en innovativ lösning kan de öka den lokala grönsaksodlingen i norra Sverige, ta tillvara spillvärme och skapa fler jobb i regionen. Det är en vision med stor utvecklingspotential och vi tror att detta är början på något stort som kommer gynna många i framtiden.
Nominerad:
Containing Greens
Moa Johansson, 23 år, VD
Elinor Emilsson, 28 år, Driftsansvarig
Adrian Arrosamena Mellgren, 29 år, Teknikansvarig
Andreas Eklund, Affärsutveckling
Ort:
Luleå, Norrbotten
Länkar/Läs mer:

www.containinggreens.se

Utsedd till ”Årets innovatör 2021” vid Luleå tekniska universitet samt 2:a i Agtech Challange 2021.

Rösta fram Containing Greens till Årets Norrlandsvisionär! Vinnaren får, förutom norrlänningarnas stöd och den fina utmärkelsen, extra hjälp på vägen mot att förverkliga sin idé. Tillsammans gör vi gott för vårt gemensamma Norrland.

Rulla till toppen

FAQ Årets Norrlandsvisionär

Gå in på åretsnorrlandsvisionär.se och fyll i formuläret. Försök att tänka på hur just ni kan göra gott för Norrland och hur Norrmejerier kan hjälpa er på vägen dit.

Föreningar, privatpersoner och organisationer baserade i Norrland är välkomna att söka. Även företag är välkomna om idén har ett högre syfte än det strikt kommersiella.

Idén ska ha potential att göra gott för människorna, djuren och/eller naturen i Norrland. Idén bör svara på ett vedertaget problem och ha potential att göra verklig nytta för dem som det berör. Det kan handla om en teknisk innovation, ett socialt evenemang, eller vidareutveckling av en befintlig verksamhet. Det kan också vara en ny produkt eller tjänst som kan underlätta eller berika livet för norrlänningarna och hjälpa oss att leva hållbart. Idén måste vila på demokratiska grundvärderingar och vara försvarbar ur ett hållbarhetsperspektiv.

Efter att ha fyllt i alla uppgifter vid ansökningen kan du välja att ladda upp en film som beskriver er idé eller verksamhet för att ge en bredare beskrivning till juryn.

Norrmejerier har en mängd resurser och expertkompetens i sin organisation. Det är allt ifrån jordbrukare, logistikexperter, marknadsförare, ekonomer mm.

En jury från Norrmejerier går igenom alla inkomna ansökningar och väljer ut fyra stycken bidrag som presenteras på hemsidan. Vem av de fyra nominerade som utses till Årets Norrlandsvisionär avgör folket genom en omröstning.

Norrmejerier vill samarbeta med en organisation, förening, initiativ eller idé som vi tror kan bidra till att utveckla Norrland. Med hjälp av de interna resurser som vi har på Norrmejerier hoppas vi kunna stärka upp och hjälpa er med skräddarsydda insatser. Din del blir att tillsammans med oss arbeta för att förverkliga idén med de medel som finns till hands.

Rösta på ett av de fyra nominerade bidragen med hjälp av dator, telefon eller surfplatta på www.norrmejerier.se/aretsnorrlandsvisionar.

Vi tror att det bästa sättet att stötta en idé är genom handlingskraft. Vi vill därför med vår breda kompetens hjälpa er med resurser som finns i vår organisation. Exakt vilka som är bäst lämpade för er idé konkretiseras så snart vinnaren är utsedd i samråd med denne. Här kan du som person eller organisation få råd, tjänster eller material från Norrmejerier enligt överenskommelse. Vi har en stor stab med bland annat: bönder, entreprenörer, ingenjörer, kemister, tekniker, marknadsexperter och kommunikatörer. De nominerade och vinnaren av Årets Norrlandsvisionär får också synlighet genom Norrmejeriets marknadsföring. Tillsammans inspirerar vi fler!

Nej, det vinnande bidraget ersätts med personella resurser från Norrmejeriers organisation eller samarbetspartners. Exakt vilken hjälp som erbjuds beslutas efter översyn kring den aktuella idén som valts ut. Förhoppningen är att utbytet ger ett högre värde för vinnaren än vad en utbetalning kunnat erbjuda.

Samarbetet sträcker sig över 12 månader från det att vinnaren utsetts.

Norrmejerier äger rätt att dokumentera processen och använda materialet i sin marknadsföring. Genom att berätta om de fyra nominerade idéerna hoppas vi öka kännedomen kring initiativen vilket förhoppningsvis kan ha en positiv effekt på arbetet framåt, oavsett om bidraget vinner detta år eller ej.

De fyra nominerade bidragen kommer att presenteras på hemsidan i röstningsprocessen. Det vinnande bidraget och samarbetet med Norrmejerier kommer att kommuniceras via bl.a. norrmejerier.se och i kommande kampanjer. Bidrag som ej går vidare till nominering redovisas ej.

Vi är ett stort norrländskt företag som vill dra vårt strå till stacken när det kommer till Norrlands positiva utveckling. För att göra det vill vi hedra eldsjälarna och de ideella krafterna, samtidigt som vi stimulerar entreprenörskap och innovation. Norrland behöver idéer som gör gott. Men idéfrön behöver också gödsel för att gro och det är där vi kommer vi in. Vi vill se hagen i full blom!

Villkor

Villkor Årets Norrlandsvisionär 
 1. Ansökningsperioden pågår 2021.09.20–2021.10.31. Röstningsperioden pågår 2022.01.31–2022.02.27. Samarbetet mellan Norrmejerier och vinnare pågår mellan 2022.03.05 och 2023.03.05. Samarbetet förutsätter att ett skriftligt samarbetsavtal ingås mellan Norrmejerier och vinnaren.
 2. Du ansöker via vårt formulär där du kan ladda upp dokument så som textfiler, bilder eller videos (max 15mb). Grunden ska bestå i att er idé, initiativ eller lösning gör gott för Norrland. Vi vill veta hur er satsning gör gott för Norrland och gärna även hur ni tror att Norrmejerier kan hjälpa er på resan.
 3. Du kan söka till Norrmejeriers program Årets Norrlandsvisionär för din egen del eller en organisation/förening som du tillhör.  Den som söker till Årets Norrlandsvisionär kan vara såväl en privatperson som en grupp/organisation/förening eller ett företag. Sökanden som är en fysisk person måste vara över 18 år.
 4. Tidigare vinnare kan inte vinna igen. Du som ansökt tidigare, eller varit nominerad tidigare, kan däremot ansöka igen förutsatt att du söker med en ytterligare utvecklad idé eller en ny idé. Norrmejerier förbehåller sig rätten att avgöra om en ansökan avser en ny idé eller ej.
 5. De som söker ska själva vara upphovsperson till sin idé och ansvarar själv för att äga eller förfoga över samtliga erforderliga rättigheter som behövs för att jobba vidare med idén tillsammans med Norrmejerier (exempelvis men inte begränsat till patent, upphovsrätt osv).
 6. En jury från Norrmejerier nominerar fyra (4) stycken bidrag bland de inkomna ansökningarna och juryns beslut går ej att överklaga. Bedömningen utgår ifrån vilka idéer Norrmejerier tror gör mest gott för Norrland och där man ser en möjlighet att på bästa sätt hjälpa till. Juryn eftersträvar även geografisk spridning bland de nominerade. De nominerade bidragen kommer att presenteras på åretsnorrlandsvisionär.se med möjlighet att läsa mer om de idéerna. Det är sedan upp till oss norrlänningar att utse det vinnande bidraget som ingår ett samarbete med Norrmejerier. Norrmejerier kommer lyfta alla de nominerade bidragen i kampanjer.
 7. Vinnaren bland de nominerade bidragen ska ingå ett samarbetsavtal med Norrmejerier. I samarbetet bistår Norrmejerier efter eget gottfinnande med personella resurser eller material och marknadsföring av idén. Exakt vilka funktioner och expertroller som nyttjas utarbetas i samråd med vinnande bidrag och Norrmejerier utefter behov och kapacitet.
 8. Norrmejerier hanterar bifogade underlag kring de ansökande bidragen konfidentiellt där endast berörda parter får möjlighet att se underlaget till ansökningarna. Norrmejerier förbinder sig att ej, på egen hand, arbeta vidare med eventuella idéer som inkommit via ansökningar såvida inte ett motsvarande arbete redan påbörjats av Norrmejerier innan ansökan inkom.
 9. Norrmejerier äger rätt att kommunicera samarbetet mellan det vinnande bidraget och Norrmejerier i egna- samt köpta kanaler. Samarbetet kommer att dokumenteras med möjlighet att följa utvecklingen över tid där Norrmejerier ämnar redovisa sin insats i projektet för att ge inspiration till kommande samarbeten.
 10. Genom att du skickar in din ansökan ger du Norrmejerier full rätt att utan rätt till ersättning och utan begränsning i tid på valfritt sätt använda materialet i sin marknadsföring (detta gäller endast nominerade bidrag och vinnande bidrag.)
 11. Deltagaren är ensamt ansvarig för att insänt material ej bryter mot lagen om upphovsrätt eller grundlagsenliga avgränsningar i yttrandefriheten.
 12. Genom att sända din ansökan via formuläret accepterar du ovanstående regler och villkor.
Har du frågor? Mejla norrlandsvisionar@norrmejerier.se