Lars Forslund Årets Norrlandsvisionär 2022
Lars Forslund, Olofsberg

Gödsel och gräs blir utsläppsfritt transportmedel

Årets Norrlandsvisionär 2022! Vanligt gräs och gödsel kan med Lars Forslunds innovativa metod omvandlas till vätgas – som i sin tur kan användas till olika drivmedel. När gödsel tas om hand och vilande odlingsmarker sätts i arbete leder det till ännu fler hållbara fördelar.

– Jag har varit engagerad i lantbruk hela mitt liv, berättar Lars Forslund. Jag har jobbat med lantbruksmaskiner och samtidigt varit fritidsbonde tillsammans med min bror.

– På sjuttiotalet var jag på ett föredrag som handlade om att göra drivmedel av stallgödsel vilket fångade mitt intresse. När frågan på tjugohundratalet blev aktuell igen väcktes mitt intresse på nytt och jag har  sedan dess studerat mängder av litteratur i ämnet – inte minst kring vätgas. Jag har också samarbetat med andra som sett möjligheterna.

Vanligt gräs och gödsel, helt enkelt

– Idén handlar om en unik rötningsmetod där vanligt gräs från öppna landskap kombinerat med stallgödsel omvandlas till vätgas som i sin tur kan ge oss helt utsläppsfria fordon och arbetsmaskiner. Ett lokalt, hållbart alternativ till importerade och fossila drivmedel.

– Till skillnad från våtrötning, som är vanligast i dag, utgår man här från torrare material som exempelvis gräs. Det kräver mindre energi för uppvärmning.

”Vanligt gräs från öppna landskap kombinerat med stallgödsel kan ge oss helt utsläppsfria fordon och arbetsmaskiner.”

Ökad biologisk mångfald och oberoende av importerade drivmedel

– Vätgasen kan sedan användas för att driva elmotorer i vad som blir helt utsläppsfria fordon och arbetsmaskiner. Det enda som släpps ut är rent vatten. Vi kan bli självförsörjande och oberoende av importerade drivmedel.

– Effekterna blir stora. Med den här metoden främjar vi våra norrländska öppna landskap och ökar den biologiska mångfalden. Med levande åkermark i full produktion är vi redo för tider då vi behöver marken för större livsmedelsproduktion. Dessutom skapas lokal sysselsättning.

En hållbar framtidsresurs

– I framtiden tror jag på ett nätverk av sådana här anläggningar över hela Norrland, säger Lars Forslund. När man säger att vi har enorma resurser här i norr är det lätt att främst tänka på gruvor, vattenkraft och vindkraft. Det här är ytterligare en fantastisk resurs för framtiden och här uppe har vi perfekta förutsättningar för att detta ska bli verklighet med midnattssol, årstidsväxlingar, obrukad åkermark och god tillgång till vatten.
– Mitt nästa steg är att få till en pilotanläggning för att testa innovationen på en lämplig gård. Det känns viktigt att vara med och bidra till ett hållbart samhälle!

Faktaruta

Juryns motivering:
Med stor kunskap, kreativitet och engagemang utöver det vanliga har Lars Forslund dedikerat sitt arbete till ett viktigt ämne för att värna om framtidens Norrland. Idén gynnar inte bara klimatet, den minskar dessutom beroendet av importerade drivmedel och ger ökad lokal sysselsättning, tillväxt och biologisk mångfald.
Nominerad:
Årets Norrlandsvisionär 2022: Lars Forslund, 76 år, Pensionär, utbildad Lantmästare. Har företaget Agriassist.
Ort:
Olofsberg, Västerbotten
Länkar/Läs mer:

Rösta fram Lars Forslund till Årets Norrlandsvisionär! Vinnaren får förutom Norrlänningarnas stöd och den fina utmärkelsen, extra hjälp på vägen mot att förverkliga sin idé. Tillsammans gör vi gott för vårt gemensamma Norrland.

Rulla till toppen

FAQ Årets Norrlandsvisionär

Gå in på åretsnorrlandsvisionär.se och fyll i formuläret. Försök att tänka på hur just ni kan göra gott för Norrland och hur Norrmejerier kan hjälpa er på vägen dit.

Föreningar, privatpersoner och organisationer baserade i Norrland är välkomna att söka. Även företag är välkomna om idén har ett högre syfte än det strikt kommersiella.

Idén ska ha potential att göra gott för människorna, djuren och/eller naturen i Norrland. Idén bör svara på ett vedertaget problem och ha potential att göra verklig nytta för dem som det berör. Det kan handla om en teknisk innovation, ett socialt evenemang, eller vidareutveckling av en befintlig verksamhet. Det kan också vara en ny produkt eller tjänst som kan underlätta eller berika livet för norrlänningarna och hjälpa oss att leva hållbart. Idén måste vila på demokratiska grundvärderingar och vara försvarbar ur ett hållbarhetsperspektiv.

Efter att ha fyllt i alla uppgifter vid ansökningen kan du välja att ladda upp en film som beskriver er idé eller verksamhet för att ge en bredare beskrivning till juryn.

Norrmejerier har en mängd resurser och expertkompetens i sin organisation. Det är allt ifrån jordbrukare, logistikexperter, marknadsförare, ekonomer mm.

En jury från Norrmejerier går igenom alla inkomna ansökningar och väljer ut fyra stycken bidrag som presenteras på hemsidan. Vem av de fyra nominerade som utses till Årets Norrlandsvisionär avgör folket genom en omröstning.

Norrmejerier vill samarbeta med en organisation, förening, initiativ eller idé som vi tror kan bidra till att utveckla Norrland. Med hjälp av de interna resurser som vi har på Norrmejerier hoppas vi kunna stärka upp och hjälpa er med skräddarsydda insatser. Din del blir att tillsammans med oss arbeta för att förverkliga idén med de medel som finns till hands.

Rösta på ett av de fyra nominerade bidragen med hjälp av dator, telefon eller surfplatta på www.norrmejerier.se/aretsnorrlandsvisionar.

Vi tror att det bästa sättet att stötta en idé är genom handlingskraft. Vi vill därför med vår breda kompetens hjälpa er med resurser som finns i vår organisation. Exakt vilka som är bäst lämpade för er idé konkretiseras så snart vinnaren är utsedd i samråd med denne. Här kan du som person eller organisation få råd, tjänster eller material från Norrmejerier enligt överenskommelse. Vi har en stor stab med bland annat: bönder, entreprenörer, ingenjörer, kemister, tekniker, marknadsexperter och kommunikatörer. De nominerade och vinnaren av Årets Norrlandsvisionär får också synlighet genom Norrmejeriets marknadsföring. Tillsammans inspirerar vi fler!

Nej, det vinnande bidraget ersätts med personella resurser från Norrmejeriers organisation eller samarbetspartners. Exakt vilken hjälp som erbjuds beslutas efter översyn kring den aktuella idén som valts ut. Förhoppningen är att utbytet ger ett högre värde för vinnaren än vad en utbetalning kunnat erbjuda.

Samarbetet sträcker sig över 12 månader från det att vinnaren utsetts.

Norrmejerier äger rätt att dokumentera processen och använda materialet i sin marknadsföring. Genom att berätta om de fyra nominerade idéerna hoppas vi öka kännedomen kring initiativen vilket förhoppningsvis kan ha en positiv effekt på arbetet framåt, oavsett om bidraget vinner detta år eller ej.

De fyra nominerade bidragen kommer att presenteras på hemsidan i röstningsprocessen. Det vinnande bidraget och samarbetet med Norrmejerier kommer att kommuniceras via bl.a. norrmejerier.se och i kommande kampanjer. Bidrag som ej går vidare till nominering redovisas ej.

Vi är ett stort norrländskt företag som vill dra vårt strå till stacken när det kommer till Norrlands positiva utveckling. För att göra det vill vi hedra eldsjälarna och de ideella krafterna, samtidigt som vi stimulerar entreprenörskap och innovation. Norrland behöver idéer som gör gott. Men idéfrön behöver också gödsel för att gro och det är där vi kommer vi in. Vi vill se hagen i full blom!

Villkor

Villkor Årets Norrlandsvisionär 
 1. Ansökningsperioden pågår 2021.09.20–2021.10.31. Röstningsperioden pågår 2022.01.31–2022.02.27. Samarbetet mellan Norrmejerier och vinnare pågår mellan 2022.03.05 och 2023.03.05. Samarbetet förutsätter att ett skriftligt samarbetsavtal ingås mellan Norrmejerier och vinnaren.
 2. Du ansöker via vårt formulär där du kan ladda upp dokument så som textfiler, bilder eller videos (max 15mb). Grunden ska bestå i att er idé, initiativ eller lösning gör gott för Norrland. Vi vill veta hur er satsning gör gott för Norrland och gärna även hur ni tror att Norrmejerier kan hjälpa er på resan.
 3. Du kan söka till Norrmejeriers program Årets Norrlandsvisionär för din egen del eller en organisation/förening som du tillhör.  Den som söker till Årets Norrlandsvisionär kan vara såväl en privatperson som en grupp/organisation/förening eller ett företag. Sökanden som är en fysisk person måste vara över 18 år.
 4. Tidigare vinnare kan inte vinna igen. Du som ansökt tidigare, eller varit nominerad tidigare, kan däremot ansöka igen förutsatt att du söker med en ytterligare utvecklad idé eller en ny idé. Norrmejerier förbehåller sig rätten att avgöra om en ansökan avser en ny idé eller ej.
 5. De som söker ska själva vara upphovsperson till sin idé och ansvarar själv för att äga eller förfoga över samtliga erforderliga rättigheter som behövs för att jobba vidare med idén tillsammans med Norrmejerier (exempelvis men inte begränsat till patent, upphovsrätt osv).
 6. En jury från Norrmejerier nominerar fyra (4) stycken bidrag bland de inkomna ansökningarna och juryns beslut går ej att överklaga. Bedömningen utgår ifrån vilka idéer Norrmejerier tror gör mest gott för Norrland och där man ser en möjlighet att på bästa sätt hjälpa till. Juryn eftersträvar även geografisk spridning bland de nominerade. De nominerade bidragen kommer att presenteras på åretsnorrlandsvisionär.se med möjlighet att läsa mer om de idéerna. Det är sedan upp till oss norrlänningar att utse det vinnande bidraget som ingår ett samarbete med Norrmejerier. Norrmejerier kommer lyfta alla de nominerade bidragen i kampanjer.
 7. Vinnaren bland de nominerade bidragen ska ingå ett samarbetsavtal med Norrmejerier. I samarbetet bistår Norrmejerier efter eget gottfinnande med personella resurser eller material och marknadsföring av idén. Exakt vilka funktioner och expertroller som nyttjas utarbetas i samråd med vinnande bidrag och Norrmejerier utefter behov och kapacitet.
 8. Norrmejerier hanterar bifogade underlag kring de ansökande bidragen konfidentiellt där endast berörda parter får möjlighet att se underlaget till ansökningarna. Norrmejerier förbinder sig att ej, på egen hand, arbeta vidare med eventuella idéer som inkommit via ansökningar såvida inte ett motsvarande arbete redan påbörjats av Norrmejerier innan ansökan inkom.
 9. Norrmejerier äger rätt att kommunicera samarbetet mellan det vinnande bidraget och Norrmejerier i egna- samt köpta kanaler. Samarbetet kommer att dokumenteras med möjlighet att följa utvecklingen över tid där Norrmejerier ämnar redovisa sin insats i projektet för att ge inspiration till kommande samarbeten.
 10. Genom att du skickar in din ansökan ger du Norrmejerier full rätt att utan rätt till ersättning och utan begränsning i tid på valfritt sätt använda materialet i sin marknadsföring (detta gäller endast nominerade bidrag och vinnande bidrag.)
 11. Deltagaren är ensamt ansvarig för att insänt material ej bryter mot lagen om upphovsrätt eller grundlagsenliga avgränsningar i yttrandefriheten.
 12. Genom att sända din ansökan via formuläret accepterar du ovanstående regler och villkor.
Har du frågor? Mejla norrlandsvisionar@norrmejerier.se