Jury

Hanna

Hanna Hardell, Brand Manager Norrmejerier

Arbetar med: Är ansvarig för kommunikation, marknadsföring och varumärkesfrågor för varumärket Norrmejerier. En stor del av arbetet handlar om att levandegöra Norrmejeriers vision – att göra gott för Norrland – att förklara vad det innebär och hur det är kopplat till valet i mejerihyllan. Och kanske det viktigaste, att hela tiden lyssna på konsumenterna och förstå vad som är viktigt för dem. Utöver ovan ansvarar också Hanna för satsningen Årets Norrlandsvisionär.

Ser fram emot juryarbetet därför att: Med Årets Norrlandsvisionär hoppas jag att vi ska få in många spännande idéer eller projekt, som får oss att utvecklas tillsammans. Både genom att vi internt får möjligheten att jobba med något nytt och spännande och att det vi gör också bidrar till Norrlands utveckling. Att vi får möjlighet att lära av varandra.

norrmejerier6

Jakob Sundell, Infrastrukturspecialist

Arbetar med: Allt från IT-infrastruktur till utveckling av AI-lösningar som exempelvis kan vara system för att automatiskt göra kvalitetsförbättringar på våra produkter.

Ser fram emot juryarbetet därför att: Jag hoppas få se snygga lösningar på alldagliga problem, men även stora, innovativa idéer och visioner för Norrland.

norrmejerier5

Jennifer Larsdotter, Projektkoordinator

Arbetar med: Ansvarar för att planera och prognostisera flödet från ingående mjölkråvara till färdig produkt på Inköp- och Logistikavdelningen.

Parallellt arbetar även Jennifer med projekt som stöttar produktionen, utbildning och Leancoaching.

Ser fram emot juryarbetet därför att: Det som känns mest spännande med juryarbetet för mig är att få ta del av alla fantastiska visioner som jag vet att många av oss norrlänningar sitter och ruvar på. Att få hjälpa till att förverkliga någon av dessa ser jag som en ynnest. Det känns alltid lite extra varmt i hjärtat när man får vara med och göra gott för Norrland.

Rikard Karlsson 2

Rikard Karlsson, Processtekniker

Arbetar med: Labborganisationen, i en specialiserad grupp kallad Process & Kvalitet med fokus på till exempel processer för tillverkning och optimering av produkter, kvalitetssäkring av recept med mera. Utöver ovan arbetar även Rikard som internutbildare inom Norrmejerier.

Ser fram emot juryarbetet därför att: Möjligheten att lyfta fram positiva händelser och aktiviteter, vilket känns än viktigare efter detta pandemiår.

Pirjo

Pirjo Jaukka, Chef Support Luleå/produktionsledare

Arbetar med: Pirjo leder och fördelar arbetet på flera avdelningar på mejeriet i Luleå; mjölkbehandlingen, supportavdelningen samt en personalpool. Har även personal- och miljöansvar.

Ser fram emot juryarbetet därför att: Ser fram emot att hitta och lyfta personer som verkligen gör gott för Norrland.

Stefan

Stefan Stolt, Vice ordförande i Norrmejeriers styrelse samt arbete med skogsförvaltning

Arbetar med: Skogsförvaltning, och med uppdraget som vice ordförande i Norrmejeriers styrelse.

Ser fram emot juryarbetet därför att: Visionärer med Norrland som fokus tycker jag är väldigt viktiga för utvecklingen av ett levande Norrland och som inspiration till politiker, studenter, företagare och allmänheten i stort.

norrmejerier2

Johan Eriksson, Produktutvecklare, Marknadsavdelningen

Arbetar med: Produktutveckling i lanseringsprojekt, detta involverar nära samarbete med bl.a. Varumärkes- och Produktchef samt Produktionsavdelningen. Målet med arbetet är att ha relevant produktsortiment, som exempelvis kan inkludera framtagandet av nya produkter eller receptjusteringar.

Vid behov leda och delta vid optimeringar av råvaror och recept samt verifiering av ny processutrustning. Arbetet omfattar även att vara insatt i aktuell livsmedelslagstiftning samt framtagande av dokument, exempelvis förpackningsunderlag och produktionsdokument.

Ser fram emot juryarbetet därför att: Jag gillar hela idén med Årets Norrlandsvisionär och kan jag vara med och bidra med mina kunskaper så gör jag det gärna.

Annakarin

Anna-Karin Karlsson, Juryordförande och hållbarhetsdirektör

Arbetar med: Hållbarhet – driver Norrmejeriers hållbarhetsarbete framåt i hela kedjan från mjölkgården, via mejeriet ända ut tills förpackningen som återvinns av konsumenten. Sätter mål inom hållbarhet, genomför hållbarhetsprojekt och kommunicerar om hållbarhetsarbetets framsteg och utmaningar internt och externt. Programleder podden Stolt norrlänning. Sitter i Norrmejeriers företagsledning och deltar i flera samarbetsprojekt externt, t ex det nationella samarbetet för minskat matsvinn.

Ser fram emot juryarbetet därför att: Jag brinner för ett levande Norrland och genom samverkan bygger vi ett ännu mer hållbart samhälle i norra Sverige. Jag ser fram emot många bra idéer och det ska bli kul att kunna bidra till att några av dem förverkligas! Jag har jobbat länge på Norrmejerier och har erfarenhet av arbete med produktutveckling, marknadsföring, försäljning och hållbarhet.

Coompanion

Tillsammans blir vi bättre!

Som en del i att identifiera idéer med störst potential har Norrmejerier valt att samarbeta med Coompanion Västerbotten som sitter med i en rådgivande funktion till juryn. Coompanion Västerbotten är en ekonomisk förening som arbetar för att främja entreprenörskap och utveckla företag och organisationer som vill arbeta hållbart och göra positiv skillnad i samhället. Detta gör man bl a genom avgiftsfri rådgivning, samverkan med civilsamhälle, offentlig sektor och privat sektor i bl a olika typer av projekt, genom utbildningsinsatser och genom samverkan/nätverkande.
Rulla till toppen

FAQ Årets Norrlandsvisionär

Gå in på åretsnorrlandsvisionär.se och fyll i formuläret. Försök att tänka på hur just ni kan göra gott för Norrland och hur Norrmejerier kan hjälpa er på vägen dit.

Föreningar, privatpersoner och organisationer baserade i Norrland är välkomna att söka. Även företag är välkomna om idén har ett högre syfte än det strikt kommersiella.

Idén ska ha potential att göra gott för människorna, djuren och/eller naturen i Norrland. Idén bör svara på ett vedertaget problem och ha potential att göra verklig nytta för dem som det berör. Det kan handla om en teknisk innovation, ett socialt evenemang, eller vidareutveckling av en befintlig verksamhet. Det kan också vara en ny produkt eller tjänst som kan underlätta eller berika livet för norrlänningarna och hjälpa oss att leva hållbart. Idén måste vila på demokratiska grundvärderingar och vara försvarbar ur ett hållbarhetsperspektiv.

Efter att ha fyllt i alla uppgifter vid ansökningen kan du välja att ladda upp en film som beskriver er idé eller verksamhet för att ge en bredare beskrivning till juryn.

Norrmejerier har en mängd resurser och expertkompetens i sin organisation. Det är allt ifrån jordbrukare, logistikexperter, marknadsförare, ekonomer mm.

En jury från Norrmejerier går igenom alla inkomna ansökningar och väljer ut fyra stycken bidrag som presenteras på hemsidan. Vem av de fyra nominerade som utses till Årets Norrlandsvisionär avgör folket genom en omröstning.

Norrmejerier vill samarbeta med en organisation, förening, initiativ eller idé som vi tror kan bidra till att utveckla Norrland. Med hjälp av de interna resurser som vi har på Norrmejerier hoppas vi kunna stärka upp och hjälpa er med skräddarsydda insatser. Din del blir att tillsammans med oss arbeta för att förverkliga idén med de medel som finns till hands.

Rösta på ett av de fyra nominerade bidragen med hjälp av dator, telefon eller surfplatta på www.norrmejerier.se/aretsnorrlandsvisionar.

Vi tror att det bästa sättet att stötta en idé är genom handlingskraft. Vi vill därför med vår breda kompetens hjälpa er med resurser som finns i vår organisation. Exakt vilka som är bäst lämpade för er idé konkretiseras så snart vinnaren är utsedd i samråd med denne. Här kan du som person eller organisation få råd, tjänster eller material från Norrmejerier enligt överenskommelse. Vi har en stor stab med bland annat: bönder, entreprenörer, ingenjörer, kemister, tekniker, marknadsexperter och kommunikatörer. De nominerade och vinnaren av Årets Norrlandsvisionär får också synlighet genom Norrmejeriets marknadsföring. Tillsammans inspirerar vi fler!

Nej, det vinnande bidraget ersätts med personella resurser från Norrmejeriers organisation eller samarbetspartners. Exakt vilken hjälp som erbjuds beslutas efter översyn kring den aktuella idén som valts ut. Förhoppningen är att utbytet ger ett högre värde för vinnaren än vad en utbetalning kunnat erbjuda.

Samarbetet sträcker sig över 12 månader från det att vinnaren utsetts.

Norrmejerier äger rätt att dokumentera processen och använda materialet i sin marknadsföring. Genom att berätta om de fyra nominerade idéerna hoppas vi öka kännedomen kring initiativen vilket förhoppningsvis kan ha en positiv effekt på arbetet framåt, oavsett om bidraget vinner detta år eller ej.

De fyra nominerade bidragen kommer att presenteras på hemsidan i röstningsprocessen. Det vinnande bidraget och samarbetet med Norrmejerier kommer att kommuniceras via bl.a. norrmejerier.se och i kommande kampanjer. Bidrag som ej går vidare till nominering redovisas ej.

Vi är ett stort norrländskt företag som vill dra vårt strå till stacken när det kommer till Norrlands positiva utveckling. För att göra det vill vi hedra eldsjälarna och de ideella krafterna, samtidigt som vi stimulerar entreprenörskap och innovation. Norrland behöver idéer som gör gott. Men idéfrön behöver också gödsel för att gro och det är där vi kommer vi in. Vi vill se hagen i full blom!

Villkor

Villkor Årets Norrlandsvisionär 
 1. Ansökningsperioden pågår 2021.09.20–2021.10.31. Röstningsperioden pågår 2022.01.31–2022.02.27. Samarbetet mellan Norrmejerier och vinnare pågår mellan 2022.03.05 och 2023.03.05. Samarbetet förutsätter att ett skriftligt samarbetsavtal ingås mellan Norrmejerier och vinnaren.
 2. Du ansöker via vårt formulär där du kan ladda upp dokument så som textfiler, bilder eller videos (max 15mb). Grunden ska bestå i att er idé, initiativ eller lösning gör gott för Norrland. Vi vill veta hur er satsning gör gott för Norrland och gärna även hur ni tror att Norrmejerier kan hjälpa er på resan.
 3. Du kan söka till Norrmejeriers program Årets Norrlandsvisionär för din egen del eller en organisation/förening som du tillhör.  Den som söker till Årets Norrlandsvisionär kan vara såväl en privatperson som en grupp/organisation/förening eller ett företag. Sökanden som är en fysisk person måste vara över 18 år.
 4. Tidigare vinnare kan inte vinna igen. Du som ansökt tidigare, eller varit nominerad tidigare, kan däremot ansöka igen förutsatt att du söker med en ytterligare utvecklad idé eller en ny idé. Norrmejerier förbehåller sig rätten att avgöra om en ansökan avser en ny idé eller ej.
 5. De som söker ska själva vara upphovsperson till sin idé och ansvarar själv för att äga eller förfoga över samtliga erforderliga rättigheter som behövs för att jobba vidare med idén tillsammans med Norrmejerier (exempelvis men inte begränsat till patent, upphovsrätt osv).
 6. En jury från Norrmejerier nominerar fyra (4) stycken bidrag bland de inkomna ansökningarna och juryns beslut går ej att överklaga. Bedömningen utgår ifrån vilka idéer Norrmejerier tror gör mest gott för Norrland och där man ser en möjlighet att på bästa sätt hjälpa till. Juryn eftersträvar även geografisk spridning bland de nominerade. De nominerade bidragen kommer att presenteras på åretsnorrlandsvisionär.se med möjlighet att läsa mer om de idéerna. Det är sedan upp till oss norrlänningar att utse det vinnande bidraget som ingår ett samarbete med Norrmejerier. Norrmejerier kommer lyfta alla de nominerade bidragen i kampanjer.
 7. Vinnaren bland de nominerade bidragen ska ingå ett samarbetsavtal med Norrmejerier. I samarbetet bistår Norrmejerier efter eget gottfinnande med personella resurser eller material och marknadsföring av idén. Exakt vilka funktioner och expertroller som nyttjas utarbetas i samråd med vinnande bidrag och Norrmejerier utefter behov och kapacitet.
 8. Norrmejerier hanterar bifogade underlag kring de ansökande bidragen konfidentiellt där endast berörda parter får möjlighet att se underlaget till ansökningarna. Norrmejerier förbinder sig att ej, på egen hand, arbeta vidare med eventuella idéer som inkommit via ansökningar såvida inte ett motsvarande arbete redan påbörjats av Norrmejerier innan ansökan inkom.
 9. Norrmejerier äger rätt att kommunicera samarbetet mellan det vinnande bidraget och Norrmejerier i egna- samt köpta kanaler. Samarbetet kommer att dokumenteras med möjlighet att följa utvecklingen över tid där Norrmejerier ämnar redovisa sin insats i projektet för att ge inspiration till kommande samarbeten.
 10. Genom att du skickar in din ansökan ger du Norrmejerier full rätt att utan rätt till ersättning och utan begränsning i tid på valfritt sätt använda materialet i sin marknadsföring (detta gäller endast nominerade bidrag och vinnande bidrag.)
 11. Deltagaren är ensamt ansvarig för att insänt material ej bryter mot lagen om upphovsrätt eller grundlagsenliga avgränsningar i yttrandefriheten.
 12. Genom att sända din ansökan via formuläret accepterar du ovanstående regler och villkor.
Har du frågor? Mejla norrlandsvisionar@norrmejerier.se